Cập nhật lúc: 16:12, 15/11/2020 [GMT+7]
.

Đền ơn đáp nghĩa, ngày 15-11-2020

.
.