Cập nhật lúc: 09:30, 21/09/2020 [GMT+7]
.

Đền ơn đáp nghĩa, ngày 20-09-2020

.
.