.
.
Ps: LOa phát thanh trong thế trận "vành đai xanh" chống dịch, 12-08-2020
.