.
.
PS: Tuổi trẻ Lai Châu tích cực Tham gia chuyển đổi số, ngày 09-06-23
.