.
.
Lai Châu, cơ hội đầu tư và phát triển, ngày 12-09-2023
.