Cập nhật lúc: 16:42, 23/08/2020 [GMT+7]
.

Đền ơn đáp nghĩa, ngày 23-08-2020

.
.