Cập nhật lúc: 08:46, 05/08/2022 [GMT+7]
.

Cộng đồng ASEAN, ngày 04-08-2022

.
.