Cập nhật lúc: 17:35, 05/05/2022 [GMT+7]
.

Cộng đồng ASEAN, ngày 05-05-2022

.
.