Cập nhật lúc: 08:09, 26/11/2021 [GMT+7]
.

Cộng đồng Asean, ngày 25-11-2021

.
.