Cập nhật lúc: 17:02, 10/06/2021 [GMT+7]
.

Cộng đồng ASEAN, ngày 10-06-2021

.
.