Cập nhật lúc: 17:06, 02/06/2022 [GMT+7]
.

Cộng đồng ASEAN, ngày 02-06-2022

.
.