Cập nhật lúc: 00:18, 07/11/2020 [GMT+7]
.

Sắc màu văn hóa các dân tộc, ngày 06-11-2020

.
.