Cập nhật lúc: 20:22, 12/02/2022 [GMT+7]
.

Ps: Lai Châu XD nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 12-02-2022

.
.