Cập nhật lúc: 16:13, 16/02/2021 [GMT+7]
.

Ps:Tục đón tết Hồ sự chà của người Hà nhì ở Thu lũm, 16-02-2021

.
.