Cập nhật lúc: 16:59, 07/01/2021 [GMT+7]
.

Ps: Tuyên truyền NQ ĐHĐB tỉnh khóa XIV, số 32, ngày 07-01-2021

.
.