Cập nhật lúc: 17:00, 24/10/2020 [GMT+7]
.

Ps: TĐ chào mừng KN 46 năm ngày TL Hội ND tỉnh L. Châu, 24-10-2020

.
.