Cập nhật lúc: 15:07, 01/09/2019 [GMT+7]
.

PS: Lai Châu, cơ hội đầu tư và phát triển, ngày 31-8-2019

.
.