Cập nhật lúc: 00:03, 08/01/2022 [GMT+7]
.

Sắc màu văn hóa các Dân tộc, ngày 07-01-2022

.
.