Cập nhật lúc: 14:28, 03/02/2020 [GMT+7]
.

Công điện về việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh

.
.