Cập nhật lúc: 16:51, 20/10/2019 [GMT+7]
.

Đền ơn đáp nghĩa, ngày 20-10-2019

.
.