Cập nhật lúc: 23:40, 03/11/2019 [GMT+7]
.

Đền ơn đáp nghĩa, ngày 3-11-2019

.
.