Cập nhật lúc: 09:29, 18/09/2019 [GMT+7]
.

Đại biểu Dân cử với cử tri ngày 17/092019

.
.