Cập nhật lúc: 23:18, 02/02/2020 [GMT+7]
.

Công điện về việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh

.
.