Cập nhật lúc: 15:30, 01/10/2019 [GMT+7]
.

Thi đua ái quốc, ngày 1-10-2019

.
.